Je vraag staat hier zeker tussen!

42 items gevonden

 • Wanneer moet er een leegstandsheffing betaald worden?

  Men moet een leegstandheffing betalen wanneer een woning wordt opgenomen in het leegstandregister. Het betalen van een leegstandsheffing is ook afhankelijk van per gemeente. Een gemeente kan zelf kiezen of ze deze belasting willen opleggen. Bron: www.wonenvlaanderen.be

 • Wat is verlaagd btw-tarief voor afbraak en wederopbouw?

  Sinds 1 januari 2021 geldt er Vlaanderen en Wallonië een verlaagt btw-tarief van 6% in plaats van 21% bij afbraak en wederopbouw van woningen. Daarvoor kon men enkel in de 32 centrumsteden ervan genieten. Men moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen voordat men hierop recht heeft. • Het afbreken en heropbouwen van de woning moet door dezelfde woning gebeuren • Bij de aankoop van de woning moet dit de enige woning is waar men aan gedomicilieerd staat en men moet er minstens vijf jaar wonen na de aankoop. Opmerking: Voor de percelen in de 32 centrumsteden blijven de regels minder streng. Bron: www.notaris.be Bron & meer informatie op: www.vlaanderen.be

 • Wat als mijn woning op leegstand komt te staan?

  Wanneer je woning leeg komt te staan zijn er twee opties. - Ofwel zal je een leegstandsheffing moeten betalen; - Ofwel zal je een krotbelasting moeten betalen. De leegstandsheffing ligt vast per gemeente. Wanneer de woning ongeschikt wordt verklaard dan zal men een krotbelasting moeten betalen. Bron: www.zimmo.be

 • Wat is een omgevingsvergunning?

  Een omgevingsvergunning is de vergunning die men nodig heeft wanneer men een van de volgende handelingen wil uitvoeren: • Stedenbouwkundige handelingen (bouwen, verbouwen, slopen, graven…) • Verkavelen van gronden • Exploitatie van ingedeelde inrichtingen en activiteiten • Wijzigen van kleine landschapselementen of het wijzigen van de vegetatie Men kan een omgevingsvergunning aanvragen bij het omgevingsloket. Voor het verkrijgen van de omgevingsvergunning zal er een openbaar onderzoek en adviesronde plaatsvinden. Bron: www.vlaanderen.be

 • Wat is een EPB?

  EPB staat voor energieprestatie binnenklimaat. Een EPB vertelt ons over de energetische toestand en over het binnenklimaat van een woning. Wie in Vlaanderen bouwt of verbouwt is verplicht om energieprestatieregelgeving te respecteren. Deze normen zijn opgenomen in het EPB-verslag. Iedere woning die sinds 1 januari 2006 wordt gebouwd moet aan bepaalde EPB-voorschriften voldoen. Hiermee wil men het energieverbruik van deze woningen beperken. Bij verkoop van een huis of appartement is het verplicht om het EPB verslag voor te leggen. Bron: www.livios.be Bron: www.energiesparen.be

 • Wat als mijn woning beschermd erfgoed is?

  Wanneer je een woning hebt die beschermd erfgoed is dan moet je met een aantal zaken rekening houden. Als eigenaar moet je instaan voor het actief en passief onderhoudsbeginsel. Het actief onderhoudsbeginsel: zegt dat je op tijd de nodige onderhoudswerken moet laten uitvoeren. Het passief onderhoudsbeginsel: zegt dan weer dat je niet mag doen wat de erfgoed waarde zullen beschadigen. Wanneer je woning beschermd erfgoed is mag je de woning niet afbreken en voor verbouwingswerken zal je een vergunning nodig hebben. Ben je van plan om je woning te verkopen dan moet je aan de nieuwe eigenaar informeren of het feit dat de woning onroerend erfgoed is. Dit wordt vermeld in de verkoopovereenkomst en de notariële akte. Bron: https://www.onroerenderfgoed.be

 • Wat is de Mobiscore?

  De Mobiscore is een instrument van de Vlaamse Overheid die op basis van verschillende factoren bepaalt hoe goed een woning te voet of met de fiets bereikbaar is. Dit instrument maakt de potentiële kopers van een woning bewust van de milieuimpact die de verplaatsingen van en naar de woning met zich mee zullen brengen. Met deze tool probeert de overheid een gedragsverandering teweeg te brengen bij verhuis. Door meer na te denken over de locatie van de woning vermindert de ecologische voetafdruk van de Vlaming. Bereken je Mobiscore hier:https://mobiscore.omgeving.vlaanderen.be/

 • Hoe wordt de waarde van een woning geschat?

  Wanneer men de waarde van een woning wil schatten spelen er een aantal factoren mee. De belangrijkste factoren zijn: • Oppervlakte van het perceel en bewoonbare oppervlakte • Grondprijs • Ligging • Het type woning • Het type bebouwing • Het kadastraal inkomen • Het bouwjaar van de woning • Het kadastraal inkomen • De afwerking van de woning • Zijn er al dan niet renovatiewerken gebeurd • Hoe energiezuinig is een woning Al deze factoren worden in acht genomen en op basis hiervan wordt er een verkoopprijs opgesteld.

 • Wat is een woningpas?

  Een woningpas is een gratis digitale tool van de Vlaamse Overheid dat alle informatie over een woning samenbrengt. Je kunt er alle attesten, vergunningen, EPC-gegevens en EPB-gegevens van je eigen huis terugvinden. Verder kun je ook het bouwjaar, renovatiejaar, isolatiescores, details over de installaties, mobiscore en een overzicht van de werken waarvoor men een premie kreeg zien.

 • Wat is een asbestattest?

  In dit attest is beschreven welke bouwmaterialen die asbest kunnen bevatten er werden gebruikt. Verder moet er in deze inventaris ook vermeld staan hoe men de asbest veilig kan verwijderen. Verder moet er in deze inventaris ook vermeld staan hoe men de asbest veilig kan verwijderen. Vanaf 2022 is er bij de verkoop van een woning gebouwd voor 2001 verplicht zo'n asbestattest vereist. De Vlaamse overheid zou willen dat Vlaanderen tegen 2040 asbest vrij is. Men moet per woning een asbestinventaris opstellen?.